Valašské louky a pastviny, dědictví našich předků

Tato publikace byla vydána Muzeem regionu Valašsko ve spolupráci s občanským sdružením Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí za podpory Zlínského kraje v projektu Podpora ekologických aktivit v kraji. Kniha mohla vzniknout díky více než 40 let trvající činnosti Muzea regionu Valašsko, jehož kontinuální vědecký výzkum a bohaté muzejní sbírky umožňují komentovat změny, které v krajině probíhají a které se nejvíce odrážejí na ubývání či úplném vymizení určitých rostlin a živočichů.

V publikaci se vydáme na procházku po valašských „kotárech“ v prostoru i v čase. Zatouláme se do minulosti valašské krajiny, která dala vzniknout zdejší neobyčejné pestrosti života. Objevíme, jaké dědictví nám zanechala valašská kolonizace a kolektivizace. Také zjistíme, že není louka jako louka a že i pastviny mohou být velmi různorodé. V kapitole nazvané O valašských bylinách, ptácích a hmyzu popíšeme dobrodružné příběhy jednotlivých druhů rostlin i zvířat, které na valašských loukách a pastvinách můžeme potkat a jsou s nimi úzce spjaté. Závěrečná kapitola pak poukazuje na jednotlivé palčivé problémy valašské krajiny a snaží se pro ně nalézt vysvětlení a nejvhodnější řešení. Součástí publikace je i multimediální DVD příloha, která obsahuje nejen samotný text knihy a jiné přírodovědné články, ale také videa a interaktivní hry z tvorby Muzea regionu Valašsko.

Věříme, že projekt napomohl k většímu porozumění krajině a jejím obyvatelům – rostlinám a živočichům. A díky této knížce snad bude inspirovat i během následujících let.

Přečíst celou knihu

Pro děti

Pro přečtení klikněte na název komiksu...

Příběh valašské krajiny (Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 2013)

Tajemství modráska (Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 2012)

Pro školy a veřejnost

Pro přečtení klikněte na název článku...

Biologické invaze a expanze: strach z neznáma? (Spitzer, Tkáčiková; Valašsko)

Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? (Spitzer, Tkáčiková; Valašsko)

Čáp černý (Pavelka; Valašsko)

Dobývá jižní Morava Valašsko? (Spitzer; Valašsko)

Kam se poděl valašský roháč? (Spitzer, Konvička; Valašsko)

Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? (Slámová, Spitzer, Konvička)

Kudlanka nábožná (Spitzer; Valašsko)

Ladoňka karpatská (Tkáčiková; Valašsko)

Líska obecná (Tkáčiková; Valašsko)

Lyžaři, turisté a jasoň dymnivkový (Spitzer; Valašsko)

Myšivka horská (Pavelka; Valašsko)

Perleťovec maceškovitý (Spitzer; Valašsko)

Pcháč bělohlavý (Tkáčiková; Valašsko)

Pupava bezlodyžná (Tkáčiková; Valašsko)

Saranče vrzavá (Spitzer; Valašsko)

Sněženka podsněžník (Tkáčiková; Valašsko)

Smrž kuželovitý (Wolfová; Valašsko)

Solení silnic (Tkáčiková; Valašsko)

Staré tisy (Tkáčiková; Valašsko)

Stromy jako zimní hotely (Spitzer; Valašsko)

Stromy jako vězení (Spitzer; Valašsko)

Střevlík hrbolatý (Spitzer; Valašsko)

Tesařík jedlový (Spitzer; Valašsko)

Valašská krajina a modrásek černoskvrnný (Spitzer, Beneš, Konvička; Živa)

Valašské polany: ráj motýlů a romantických výhledů (Spitzer; Valašsko)

Všestranný choroš troudnatec kopytovitý (Tkáčiková; Valašsko)

Vydra říční (Pavelka; Valašsko)

Zalesňování na Valašsku (Tkáčiková, Spitzer; Valašsko)

Zasněžování (Tkáčiková; Valašsko)

Z pozůstalosti moravského botanika G. A. Říčana (Tkáčiková, Spitzer; Valašsko)

Zubr, kráva, ovce - jde to s přírodou s kopce? (Spitzer; Valašsko)

Žijí na Valašsku kolibříci? (Spitzer; Valašsko)

Pro odborníky

Pro přečtení klikněte na název odborného článku. V první části najdete česky psané články, v druhé části anglické...

Nález hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) na severní Moravě
(Vichrek, Spitzer, Beneš; Acta Musei Beskidensis 2010/2)

Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů
(Zapletal, Spitzer 2009; Klapalekiana 45)

Nález tesaříka Rhamnusium bicolor (Coleoptera: Cerambycidae) v podhůří Vsetínských vrchů
(Spitzer, Hřibová; Acta Musei Beskidensis 2009/1)

Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě
(Spitzer, Beneš; Acta Musei Beskidensis 2011/3)

Nové přírodovědné expozice a naučné stezky z evropských dotací
(Spitzer, Půček; Acta Carpathica Occidentalis 2010/1)

Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenušškovitých (Lepidoptera) na Valaššsku
(Spitzer, Beneš; Acta Carpathica Occidentalis 2010/1)

Nové nálezy roháče obecného (Lucanus cervus) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) na Valašsku
(Spitzer, Beneš; Acta Carpathica Occidentalis 2011/2)

Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridu lus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku
(Spitzer; Časopis Slezského muzea Opava 2007)

 

Oviposition of Niobe fritillary (Argynnis niobe) at submounains conditions in the Czech Carpathians
(Spitzer, Beneš, Konvička; Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 2009/3)

The Large Blue butterfly, Phengaris [Maculinea] arion, as a conservation umbrella on a landscape scale: The case of the Czech Carpathians
(Spitzer, Beneš, Dandová, Jašková, Konvička; Ecological Indicators 2009/9)

Three observation of interspecific mating attempts by males of the Meadow Brown (Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)) in the wild (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae, Heliconiinae)
(Spitzer, Beneš, Vrba, Zlatník; Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 2010/3)